Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας (Ε.Ι.Π.Δ) είναι μια ελληνική επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα την 25η Μαρτίου 2017 και αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό φορέα Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Η δράση του ινστιτούτου αναπτύσσεται σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους κυβερνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βασιζόμενο στις ήδη υπάρχουσες και σημαντικές πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η ίδρυση του παραρτήματος του ΕΙΠΔ στην Ανκόνα αποσκοπεί στο διάλογο αυτό και τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των δύο πολιτισμών. Κύριο μέλημα του Ινστιτούτου είναι η ανάδειξη των αξιών του πολιτισμού, η προώθηση της συνεργασίας και η οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με απώτερο σκοπό τη δημιουργία σχέσεων συναισθηματικής εγγύτητας, οι οποίες θα υφίστανται πέρα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων.

Η παρουσίαση του ΕΙΠΔ στην πόλη Ανκόνα της Ιταλίας θα λάβει χώρα την Κυριακή 27 Μαϊου στις 10.00 π.μ. στο Μουσείο Ομήρου της Ανκόνας, με καλεσμένους σημαντικούς εκπροσώπους της πολιτιστικής διπλωματίας στον χώρο των μουσείων, στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και ιστορικό χώρο, καθώς και εκείνο της μουσικής.

Μετά το καλωσόρισμα και τους χαιρετισμούς εκ μέρους του Αντιδημάρχου κ.Pierpaolo Sediari, Αναπληρωτή της Δημάρχου της Ανκόνα, θα λάβουν μέρος οι ομιλητές: κ. Πέτρος Καψάσκης, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ε.Ι.Π.Δ., κ. Χάρης Κουδούνας, Διευθυντής για την Ιταλία του Ε.Ι.Π.Δ, κ. Aldo Grassini, Πρόεδρος Κρατικού Μουσείου Ομήρου στην Ανκόνα Ιταλίας, κ. Gianfranco Iacobone, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Eπιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών “Accademia Marchigiana”, κ. Carlo Giacomini, Υποδιευθυντής του Κρατικού Αρχείου Ανκόνας Ιταλίας.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος κ. Maurizio Socci.

Επί της ευκαιρίας αυτής, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά, το γνήσιο επίσημο αντίγραφο του παλαιότερης περγαμηνής που φυλάσσεται επί του Κρατικού Αρχείου της Ανκόνα: το αυθεντικό Χρυσόβουλο, διαμέσου του οποίου έγινε η σύνταξη του ευεργετήματος στην Κωνσταντινούπολη για την Κοινότητα της Ανκόνα, χρυσόβουλο το οποίο ο Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, χορήγησε στην πόλη της Ανκόνα το 1308.

Στο τέλος της παρουσίασης η Ορχήστρα νέων του νομού Μάρκε Ιταλίας, θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες, με μουσικές νότες του 17ου αιώνα.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, ως ο πρώτος και μοναδικός εκφραστής αυτής της ιδέας στην Ελλάδα, αποσκοπεί να αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πτυχές της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Το Ε.Ι.Π.Δ αποβλέπει πρωτίστως στη μελέτη, ανάλυση, διάδοση και προβολή με κάθε μέσον, όλων των πτυχών της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν την δημιουργία και την προαγωγή του πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδία δε στις ανά τον κόσμο κοινότητες των Ελλήνων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πολιτισμού και ανάδειξης του, καθώς και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΙΠΔ Ιταλίας: info@helleniculturaldiplomacy.com